Zona 1*

Evropa – země EU a EEA

(mimo: Švýcarsko)***

Odchozí volání

od 1,00 Kč / min

Tarifikace 30+1

Příchozí volání

0,00 Kč / min

Tarifikace 1+1


SMS

od 1,00 Kč


MMS

4,90 Kč


DATA

1,00 Kč / 1 MB

Zona 2

Evropa – země mimo EU + Švýcarsko, U.S.A., Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína

Odchozí volání

35,00 Kč / min**

Tarifikace 30+1

Příchozí volání

19,00 Kč / min

Tarifikace 1+1


SMS

10,00 Kč


MMS

17,00 Kč


DATA

100,00 Kč / 1 MB

Zona 3

Zbytek světa

Odchozí volání

69,00 Kč / min**

Tarifikace 60+60

Příchozí volání

49,00 Kč / min

Tarifikace 60+60


SMS

15,00 Kč


MMS

21,00 Kč


DATA

370,00 Kč / 1 MB

Ceny jsou včetně DPH


* V rámci Zóny 1 (EU) služby budou čerpány za stejných podmínek, jako doma.

Výjimky: V rámci roamingu se volání do vlastní sítě považuje za volání do sítě jiného operátora. Tedy pokud máte tarif se zvýhodněným voláním do vlastní sítě, tato výhoda není využívána, a je zpoplatněna jako volání do ostatních národních sítí. Běžný uživatel pak žádné další výjimky nepocítí. V některých případech může být uplatněna sada pravidel a procesů sloužících jako ochrana proti zneužívání služby. Tyto případy se řídí Pokyny SDRUŽENÍ BEREC k Nařízení (EU) 531/2012, ve znění Nařízení (EU) 2015/2120 a Prováděcímu nařízení Komise (EU) 2016/2286 (Pokyny pro maloobchodní roaming), zejména sekce D a E.


POZOR všech zákazníků 3ton mobile!

Pokud zákazník 3ton mobile má aktivovaný roaming v rámci EU (Zona 1), zahrnuje to i některé země ze 2 Zony (jsou to: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Egypt, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie). V těchto zemích zákazník 3ton mobile může volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat SMS. V tomto případě bude tarifikace provedena na základě cenové zóny 2 (ZONE 2). Se sazbami zóny 2 se můžete seznámit výše. To se netýká používání internetu. Internet v těchto zemích nebude aktivován bez pokynů ze strany zákazníka 3ton mobile (activace internet v roamingu formou SMS viz níže).


** Uvedené ceny odchozích hovorů platí pro volání v rámci navštívené země a do jiné země ve stejné zoně. V případě, že hovor probíhá mezi dvěma různými zonami, stanovuje se cena dle vyšší zony. Příklad: Při hovoru z oblasti 1 do oblasti 2 je cena odchozího hovoru 35 Kč/min., tj. dle ceny pro zonu 2.


*** Zóna 1 (EU) – Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, SanMarino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Aktivace roamingu


Hlasové služby v roamingu lze aktivovat předem a pouze na území České republiky pomocí SMS ve tvaru RV na číslo +420 791 923 456. V současné době slyžby v roamingu nelze aktivovat mimo území České republiky. Služby v roamingu po aktivaci budou k dispozici v závislosti na zůstatku vašeho kreditu.


Roaming je aktivován a deaktivován automaticky v závislosti na zůstatku vašeho kreditu.


– Je-li zůstatek kreditu nižší než 250 Kč, roaming je neaktivní;


– Je-li zůstatek kreditu vyšší než 250 Kč, dojde k automatické aktivaci roamingu v Zone 1;


– Je-li zůstatek kreditu vyšší než 100000 Kč, dojde k automatické aktivaci roamingu pro celý svět.


Pravidla aktivace kompatibilních datových balíčku

Pro využítí datových služeb je nutné aktivovat jeden z dostupných datových balíčku (viz. výše). Datové balíčky lze aktivovat SMSkou ve tvaru RD1 XXX (kde “RD1” je kod roamingové zóny (kod Zóny 1 – RD1, kod Zóny 2 – RD2, kod Zóny 3 – RD3), “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku) na číslo +420 791 923 456.

Příklad:

Zákazník chce pro roamingovou Zónu 1 aktivovat balíček “300 MB/měsíc”. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru RD1 300 na číslo +420 791 923 456.

Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi kodem a čísly mezeru.


Poplatek za aktivaci datového balíčku činí 0,- Kč.


Baliček v roamingu bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu bude zákazník mít minimálně 250,- Kč + cena datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček “Data 150”, musí mít na účtu alespoň 350,- Kč (250,- Kč (minimální částka na účtu) + 100,- Kč (cena balíčku)). Pokud částka na účtu klesne pod 250,- Kč roaming a balíček se automaticky deaktivuje. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Po vyčerpání datového balíčku v roamingu Zona 1 nebudete stále moci používat mobilní internet.

ZONA 1

DATOVÝ TARIF


300 MB/měsíc *


500 MB/30 dní **


600 MB/měsíc *


1000 MB/30 dní **


Zrušení internetu

CENA, CZK


140,00


200,00


250,00


300,00


KÓD PRO AKTIVACI SMS-kou


RD1 300


RD1 500


RD1 600


RD1 1000


RD1 0

Datová kvóta z balíčku se odečítá v tarifikaci 1+1 KB. Ceny jsou včetně DPH.

Všechny výše uvedené datové balíčky poskytované v roamingu jsou kompatibilní pro všechny tarify mimo Tourist a Welcome.

Pokud máte aktivovaný datový balíček do zahraničí, není možné provést dodatečný dokup dat, pokud data z balíčku nejsou zcela vyčerpána.

Balíčky nemůžou byt prodlouženy na následující dobu. Zákazník musí aktivovat novy balík.


* Datové balíčky platný do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace tarifu (od 01 až do 31 každého měsíce). Hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.


** Datové balíčky platné na 30 dní od aktivace.


Roamingove datové balíčky nejsou náhradou za domácí datové balíčky. To znamena, že pokud dojde k aktivaci jedného z uvedených balíčků ještě na území České republiky, zákazník bude stále čerpat data z domácích balíčků. Jakmile telefonní cislo s aktivovaným balíčkem dorazí do roamingove zóny 1, dojde k automatickému přerušení čerpání domácích služeb a spustí se čerpání dat z aktivovaneho roamingoveho balíčků.


Po vyčerpání datového balíčku v roamingu Zona 1 nebudete stále moci používat mobilní internet.


ZONA 2

MB/MĚSÍC


5 MB


10 MB


25 MB


50 MB


100 MB


200 MB


500 MB


1 000 MB

CENA, CZK


250,00


400,00


875,00


1 250,00


1 950,00


2 980,00


4 800,00


7 950,00

Datová kvóta z balíčku se odečítá v tarifikaci 1+1 KB. Ceny jsou včetně DPH.

Všechny výše uvedené datové balíčky poskytované v roamingu jsou kompatibilní pro všechny tarify mimo Tourist a Welcome.

Pokud máte aktivovaný datový balíček do zahraničí, není možné provést dodatečný dokup dat, pokud data z balíčku nejsou zcela vyčerpána.

Balíčky nemůžou byt prodlouženy na následující dobu. Zákazník musí aktivovat novy balík.


* Doba platnosti balíčků pro předplacené tarify je 30 dnů ode dne aktivace, po 30 dnech spadnou do blokace. Balíčky pro paušální tarify platné na kal. měsíc a hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.

ZONA 3

MB/MĚSÍC


5 MB


10 MB


25 MB


50 MB


100 MB


200 MB

CENA, CZK


950,00


1 400,00


1 875,00


3 250,00


5 550,00


8 400,00

Datová kvóta z balíčku se odečítá v tarifikaci 1+1 KB. Ceny jsou včetně DPH.

Všechny výše uvedené datové balíčky poskytované v roamingu jsou kompatibilní pro všechny tarify mimo Tourist a Welcome.

Pokud máte aktivovaný datový balíček do zahraničí, není možné provést dodatečný dokup dat, pokud data z balíčku nejsou zcela vyčerpána.

Balíčky nemůžou byt prodlouženy na následující dobu. Zákazník musí aktivovat novy balík.


* Doba platnosti balíčků pro předplacené tarify je 30 dnů ode dne aktivace, po 30 dnech spadnou do blokace. Balíčky pro paušální tarify platné na kal. měsíc a hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.