• HOME ONE
  • HOME 25
  • DATA 1,5 GB
HOME ONE

HOME ONE

1,00 Kč Volaní do všech mobilních sítí v ČR

1,50 Kč Volání na pevné linky v ČR

1,00 Kč / SMS v ČR


Paušál / měsíc* 50,00 Kč


Volání

0 volných minut v ČR

0 volných minut v síti 3ton

1,00 Kč – volání v síti 3ton


SMS/MMS

0 volných SMS v ČR

1,00 Kč / SMS v ČR

0 volných SMS v síti 3ton mobile

1,00 Kč / SMS v síti 3ton mobile

3,00 Kč / SMS do zahraničí

4,90 Kč – cena MMS v ČR


DATA

Datový limit 1,00 Kč / 1 MB

Kompatibilní Internet balíčky / Více informací


Cena za kartu 200,00 Kč

3ton mobile karta je předplacená SIM karta s telefonním číslem a kreditem 200 Kč.

HOME 25

HOME 25

1,50 Kč Volaní do všech mobilních sítí v ČR

1,50 Kč Volání na pevné linky v ČR

1,00 Kč / SMS v ČR


Paušál / měsíc* 25,00 Kč


Volání

0 – volných minut v ČR

0 – volných minut v síti 3ton mobile

1,00 Kč – volání v síti 3ton mobile


SMS/MMS

0 volných SMS v ČR

1,00 Kč / SMS v ČR

0 – volných SMS v síti 3ton

1,00 Kč / SMS v sítu 3ton mobile

3,00 Kč / SMS do zahraničí

4,90 Kč – cena MMS v ČR


DATA

Datový limit 1,00 Kč / 1 MB

Kompatibilní Internet balíčky / Více informací


Cena za kartu 200,00 Kč

3ton mobile karta je předplacená SIM karta s telefonním číslem a kreditem 200 Kč.

DATA 1,5 GB

DATA 1,5 GB ****

1,5 GB Internetu v mobilu


450,00 Kč / SIM karta


DATA

Datový limit 1,5 GB


Upozornění!

Roaming není nedílnou součástí tarifů.

Hlasové služby v roamingu musí být aktivované dodatečně.

Více informací na stránce ROAMING.


Ceny jsou včetně DPH.

Cena za minuty platí při volání do všech sítí v ČR s výjimkou barevných a komerčních čísel. Cena SMS platí do všech sítí v ČR s výjimkou barevných a komerčních čísel.


Upozornění! Roaming není nedílnou součástí tarifů. Hlasové služby v roamingu musí být aktivované dodatečně. Více informací na stránce ROAMING.

  • Pro první nebo opětovnou aktivaci tarifu, prosím, kontaktujte zákaznické centrum. SIM kartu lze také aktivovat v internetové samoobsluze.
  • První dobití kreditu prodlouží platnost služeb o dalších 30 dnů.
  • Každé další dobití kreditu prodlužuje platnost služeb o 90 dnů.
  • Odchozí hovory v tarifech HOME ONE a HOME 25 účtujeme po minutách (60+60).


* Měsíční poplatek je účtován v okamžiku aktivace SIM karty a dále pak vždy měsíčně (vždy se jedná o první den kalendářního měsíce). Tarify HOME ONE a HOME 25 obsahují měsíční poplatek a dne 01.X se vždy odečte poplatek ve výše 50 Kč (HOME ONE) / 25 Kč (HOME 25) na celý započatý měsíc. Pokud kredit na účtu zakaznika je nižší než měsíční poplatek k poslednímu dni v měsíci, pak nedojde k odečtení poplatku za služby a systém uvede SIM do jednostranné blokace. Aby se zákazníkovi podařilo dobít kredit před koncem měsíce, zákazník obdrží SMS hlášení o zůstatku na účtu před koncem měsíce.

** Pokud zákazník nedobije kredit minimální částkou 200 Kč aspoň jednou v průběhu 2 měsíci, systém uvede SIM do jednostranné blokace. V případě, že zákazník nedobije kredit, ktery je v jednostranné blokaci déle jak dalsich 30 dnů minimální částkou 200 Kč, system uvede SIM do oboustranné blokace, tedy že nebude možné užívat služeb a nebude možné se na číslo dovolat.

*** Datový limit platný do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace tarifu (od 01 až do 31 každého měsíce). Pro opětovnou aktivaci tarifu je nutné dobití kreditu na minimální částku 450 Kč.

**** Tarif je určen pro využití pouze na území České republiky (mimo tuto oblast jsou služby balíčku nedostupné).