Internet v mobilu

Spolehlivé internetové připojení pro domácnosti a firmy.

Stahujte rychlostí až 150 Mb/s na LTE síti od 3ton.

Jednoduchá instalace a špičková péče.

Datové balíčky určené pro použití pouze na území České republiky

Internet Data

MB / měsíc

150 MB/měsíc


300 MB/měsíc


600 MB/měsíc


1000** MB/měsíc


1500** MB/měsíc


2000** MB/měsíc


3000 MB/měsíc


10 GB/měsíc


Předplacené

Kč / měsíc

65,00 Kč


110,00 Kč


180,00 Kč


250,00 Kč


340,00 Kč


400,00 Kč


460,00 Kč


690,00 Kč


Dokup datové kvóty k balíčku *

Kč / balík

50,00 Kč


95,00 Kč


160,00 Kč


210,00 Kč


300,00 Kč


360,00 Kč


455,00 Kč


675,00 Kč


Výše uvedené balíčky jsou určené pro využití pouze na území České republiky (mimo tuto oblast jsou služby balíčku nedostupné).

Datové balíčky platný do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace tarifu (od 01 až do 31 každého měsíce). Hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.

POZOR! Ve výchozím nastavení všechny tarify 3ton maji aktivní internet balíček “DATA podle Výběru” (více informací níže).

DATA podle Výběru: 1 MB = 1,00 Kč

Tarifikace po 10 KB (10+10).

Ceny jsou včetně DPH.


Baličky jsou kompatibilni s hlasovými tarify.

Baličky nejsou kompatibilni pro tarify skupin Tourist a Welcome.


* Balíčky jsou určený pouze pro dokoupení k již aktivovaným datovým balíkům v době trváni těchto balíků a nemůžou byt prodlouženy na následující dobu a nemůžou byt aktivováne znovu po ukončeni stávajícího dokoupeného balíku.


** Balíčky jsou platné na kalendářní měsíc, nebo na 30 dní od aktivace.


Aktivace a zrušení internetových balíčků (více info pod tabulkou)

Internetové balíčky


Zrušení internetu


150 MB/měsíc


300 MB/měsíc


600 MB/měsíc


1000 MB/měsíc


1500 MB/měsíc


2000 MB/měsíc


3000 MB/měsíc


10 GB/měsíc


SMS kódy aktivace balíčků na kalendářní měsíc
(vždy do konce měsíce)

int 0


int 150


int 300


int 600


int 1000


int 1500


int 2000


int 3000


int 10000


SMS kódy aktivace balíčků na 30 dní

30d 1000


30d 1500


30d 2000
SMS kódy pro jednorázové navýšení dat ****


up 150


up 300


up 600


up 1000


up 1500


up 2000


up 3000


up 10000


Datové balíčky lze aktivovat zasláním SMS kódu (viz kódy v tabulce) na číslo +420 791 923 456.


Užitečné informace – kódy jsou tvořeny ve tvaru int XXX (kde “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku).


Příklad:

Zákazník chce aktivovat balíček “300 MB”. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru int 300 na číslo +420 791 923 456. Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi písmeny a čísly mezeru.


Zrušit dříve aktivovaný internetový balíček můžete také zasláním SMS kódu ve tvaru nodata na číslo +420 791 923 456.

POZOR! Dříve aktivovaný balíček bude zaplacen v plné výši a to i v případě, že se zákazník po 5 minutách rozhodl jej vypnout.


Chcete-li zrušit dříve aktivovaný internetový balíček a poté aktivovat internetový balíček “DATA podle Výběru” (podrobnosti viz výše), musíte v tomto případě odeslat SMS kód ve tvaru int 1 na číslo +420 791 923 456.


**** Balíčky jednorázově navyšují objem dat pouze do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace jednoho z uvedených internetových balíčků. V současné době není možné aktivovat navýšení datového limitu na 30 dní a take pro dříve aktivovaný balíčky na 30 dní (1000 MB, 1500 MB, 2000 MB).


Pravidla aktivace kompatibilních datových balíčku.


Pro využítí datových služeb je nutné aktivovat jeden z dostupných datových balíčku (viz. výše). Datové balíčky lze aktivovat SMSkou ve tvaru int XXX (kde “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku) na číslo +420 791 923 456.

Příklad:

Zákazník chce aktivovat balíček “300 MB”. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru int 300 na číslo +420 791 923 456. Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi písmeny a čísly mezeru.


Poplatek za aktivaci datového balíčku činí 0,00- Kč.


Baliček bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu budete mít alespoň částku rovnající se ceně datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček za 200,- Kč, musí mít na účtu alespoň 200,- Kč. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Baliček v roamingu bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu bude zákazník mít minimálně 501,- Kč + cena datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček “Data 150”, musí mít na účtu alespoň 601,- Kč (501,- Kč (minimální částka na účtu) + 100,- Kč (cena balíčku)). Pokud částka na účtu klesne pod 500,- Kč balíček se automaticky deaktivuje. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Baličky jsou kompatibilni s hlasovými tarify


Baličky nejsou kompatibilni pro tarify skupin Tourist a Welcome


Datové balíčky platný do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace tarifu (od 01 až do 31 každého měsíce). Hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.


Datové balíčky vhodne pro použití na území ČR a v roamingu v Zóně 1

Název tarifu


Zrušení internetu


DATA 150 MB


DATA 300 MB


Internet Data MB/měsíc


150


300


Cena (Kč/měsíc)


100,00 Kč


180,00 Kč


Kód pro aktivaci SMSkou

rd1 0


ir1 150


ir1 300


Tarifikace po 10 KB (10+10)

Ceny jsou včetně DPH

Pravidla aktivace kompatibilních datových balíčku vhodných pro použití na území ČR a v roamingu v Zóně 1


Pro využítí datových služeb je nutné aktivovat jeden z dostupných datových balíčku (viz. výše).

Datové balíčky lze aktivovat SMSkou ve tvaru ir1 XXX (kde “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku) na číslo +420 791 923 456.

POZOR! Při zapnuté službě datový roaming bez aktivního internet balíčku v roamingu, se internet bude čerpat podle farifu data po mb.

Příklad:

Zákazník chce aktivovat balíček “100 MB”. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru ir1 100 na číslo +420 791 923 456. Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi písmeny a čísly mezeru.


Poplatek za aktivaci datového balíčku činí 0,- Kč.


Baliček bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu budete mít alespoň částku rovnající se ceně datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček za 200,- Kč, musí mít na účtu alespoň 200,- Kč. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Baliček v roamingu bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu bude zákazník mít minimálně 501,- Kč + cena datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček “Data 150”, musí mít na účtu alespoň 601,- Kč (501,- Kč (minimální částka na účtu) + 100,- Kč (cena balíčku)). Pokud částka na účtu klesne pod 500,- Kč balíček se automaticky deaktivuje. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.